Generelle vilkår for bruk av Kraftmeister nettsider

KRAFTMEISTER setter pris på din interesse for selskapet og dets produkter. Vi vil be deg om å lese nøye gjennom disse brukervilkårene før du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker nettstedet betyr du at du godtar og er bundet av disse vilkårene.

Generelt

Dette nettstedet og eventuelle undernettsteder (sammen kalt «nettstedet») publiseres og vedlikeholdes av SPR Retail BV / KRAFTMEISTER eller selskaper, datterselskaper eller filialer som tilhør disse (sammen kalt (KRAFTMEISTER). Din bruk av nettstedet er underlagt en juridisk bindende avtale mellom deg og KRAFTMEISTER («Avtalen»). Nedenfor følger avtalevilkårene («Vilkårene»). Ved å bruke dette nettstedet angir du at du har lest og forstått vilkårene og alle tilhørende dokumenter, og at du godtar disse. Det er viktig at du leser dem grundig. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og alle de tilhørende dokumentene, er det ikke tillatt å bruke nettstedet.

Lisens

I henhold til vilkårene i denne avtalen gir KRAFTMEISTER deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til tilgang, bruk og visning av dette nettstedet og materialene på nettstedet. Du godtar at du ikke på noen måte vil forstyrre eller prøve å forstyrre nettstedets funksjon. KRAFTMEISTER gir deg tillatelse til å se på og laste ned informasjonen («Materialene») på nettsiden kun til egen personlig, ikke-kommersiell bruk, om ikke annet er uttrykkelig oppgitt i SPR Retail BV Social Media Newsroom. Denne tillatelsen er ingen overføring av rettigheter angående materialene og kopiering av materialene, og er underlagt følgende begrensinger: 1) på alle kopier av de nedlastede materialene gjelder alle opphavsrettigheter og andre eierrettigheter i materialene, 2) du får ikke tilpasse eller gjengi, utføre eller spre materialene offentlig på noen som helst måte, eller på annen måte bruke dem eller gjøre dem kjent for offentlige eller kommersielle formål, og 3) du får ikke overføre materialene til andre, så fremt du ikke informerer dem om forpliktelsene i disse vilkårene og de godtar disse. Du godtar at du skal holde deg til alle vilkår og utfyllende begrensninger som oppgis på nettstedet, og til eventuelle nye eller endrede vilkår og/eller begrensninger, i og med at nettstedet endres og oppdateres med jevne mellomrom.

Garantier for brukeren

Du erklærer og garanterer at du bruker nettstedet i samsvar med disse vilkårene, inklusive de lover og forskrifter som gjelder for denne avtalen, og at du holder deg til alle gjeldende og fremtidige regler for nettstedet. Du godtar at du ikke skal bruke nettstedet til å: (a) sende søppelpost eller uønsket kommunikasjon, (b) utgi deg for å være KRAFTMEISTER eller noen andre, eller å tillate at tredjepart utgir seg for å være deg, (c) forfalske overskrifter eller på annen måte forfalske eller manipulere identifiserende elementer for å skjule opprinnelsen til innholdet som overføres via dette nettstedet, (d) feilaktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet, (e) handle på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet, (f) delta i aktiviteter som er i strid med gjeldende lover og forskrifter, (g) sende eller overføre materiale som på hvilken som helst måte krenker andres rettigheter eller som er illegalt, grovt, belastende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame for eller tilbud om produkter eller tjenester, eller (h) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere såfremt du ikke har uttrykkelig tillatelse til dette av disse brukerne.

Personvern

Du finner mer informasjon om personvernprosedyrene og KRAFTMEISTERs innsamling og behandling av personopplysninger i KRAFTMEISTERs Personvernpolitikk. Du godtar at din informasjon og dine personopplysninger brukes i samsvar med KRAFTMEISTERs personvernpolitikk.

Endringer

KRAFTMEISTER forbeholder seg retten til å endre, tilpasse, legge til eller slette deler av denne avtalen etter eget forgodtbefinnende, både helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel. Endringer i denne avtalen trer i kraft når endringene legges ut på nettstedet. Hvis du fortsetter bruken av nettstedet etter at endringene er lagt ut på nettstedet, vil dette anses som at du godtar endringene.

Åndsverksrettigheter

Du godtar og godtar at alle åndsverksrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, knowhow, fortrolig informasjon, databaserettigheter og rettigheter til handelsmerker og design, både registrerte og ikke-registrerte) på nettstedet ligger hos KRAFTMEISTER eller lisensholderne. All goodwill og alle åndsverksrettigheter som oppstår ved bruk av slike åndsverksrettigheter som tilhører KRAFTMEISTER, er KRAFTMEISTERs eiendom. Dette nettstedet, inklusive alle materialer på det, er underlagt opphavsrett (forfatterrettigheter) og nettsiden beskyttes av verdensomspennende lover og forskrifter angående opphavsrett (forfatterrettigheter) inklusive bestemmelser i konvensjoner. Du godtar at du ved bruk av dette nettstedet skal følge alle verdensomspennende lover og forskrifter innen opphavsrett (forfatterrettigheter), inklusive alle materialer, og at du skal hindre uautorisert kopiering av materialene. KRAFTMEISTER gir deg ingen uttrykkelige eller implisitte rettigheter under lovgivning om patenter, design (modeller), handelsmerker, opphavsrett (forfatterrettigheter) eller forretningshemmeligheter. Du godtar og sier deg enig i at du, og ingen ting i disse vilkårene gir deg rett til dette, ikke skal bruke KRAFTMEISTERs handelsmerker, handelsnavn, servicemerketegn, logoer, domenenavn eller andre iøynefallende merkekjennetegn, såfremt de ikke nevnes i oversikten over KRAFTMEISTERs handelsmerker. Vær oppmerksom på at informasjon, forslag som sendes inn uoppfordret, ideer eller andre innsendinger anses som ikke-fortrolige og offentlige. Ved å sende inn informasjon eller materialer, bortsett fra i en erklæring med patentinformasjon, som beskrevet i SPR Retail Bvs «Politikk angående overveielse av uoppfordret tilsendte ideer», gir du KRAFTMEISTER en ubegrenset, royalty-fri, ugjenkallelig og verdensomspennende lisens for bruk, reproduksjon, gjengivelse, utføring, tilpassing, sending og distribusjon av disse materialene eller informasjonen, og du godtar også at KRAFTMEISTER står fritt til å bruke eventuelle ideer, konsepter, knowhow eller teknikker du sender oss, uansett formål. Se SPR Retail BVs «Politikk angående overveielse av uoppfordret tilsendte ideer» for mer informasjon.

Programvare

Programvare som stilles til disposisjon for nedlasting fra dette nettstedet («Programvaren») stammer fra KRAFTMEISTER og/eller dets leverandører, og er underlagt opphavsrett (forfatterrettigheter). Bruken av programvaren faller under vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, hvis slik finnes, som leveres sammen med programvaren («Lisensavtale»). Om ikke annet er nedfelt i lisensavtalen stilles programvaren kun til disposisjon som nedlasting for sluttbrukere. All reproduksjon eller distribusjon av programvaren som ikke er i samsvar med lisensavtalen, kan føre til sivilrettslig eller strafferettslig forfølgelse. UTEN BEGRENSNING AV FORUTGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL/PÅ EN ANNEN SERVER ELLER ET ANNET STED FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER DISTRIBUSJON STRENGT FORBUDT. DET GIS KUN GARANTI PÅ PROGRAMVAREN, I DEN GRAD DETTE ER RELEVANT, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. BORTSETT FRA I DEN GRAD DET ER GITT GARANTI I LISENSAVTALEN, AVVISER SPR RETAIL BV ALLE GARANTIER OG VILKÅR ANGÅENDE PROGRAMVAREN, INKLUSIVE ALLE IMPLISITTE GARANTIER OG VILKÅR OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG INNBRUDDSSIKKERHET.

Andre nettsteder

For at nettstedet skal være brukervennlig kan det inneholde lenker til nettsteder på internett som eies av, publisere og vedlikeholdes av tredjepart. KRAFTMEISTER gjør ingen ting for å kontrollere eller evaluere innholdet på disse tredjepartsnettstedene, og KRAFTMEISTER er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til disse tredjepartsnettstedene.

Eksterne lenker til nettstedet

Alle lenker til nettstedet må godkjennes skriftlig av KRAFTMEISTER, med unntak av at KRAFTMEISTER gir tillatelse til lenker der: (i) lenken kun inneholder tekst med kun navnet «KRAFTMEISTER» og ingen egne handelsmerker tilhørende KRAFTMEISTER eller lisensholdere, (ii) lenken kun «henviser» til www.Kraftmeister.com og ikke til underliggende sider, (iii) lenken viser nettsiden i fullskjermmodus ved brukeraktivering, i et fullstendig brukbart og navigerbart nettleservindu, og ikke i en «ramme» på nettstedet det lenkes fra, og (iv) utseendet og posisjonen til, og andre aspekter av lenken, ikke gir feil inntrykk av at en enhet eller dens aktiviteter eller produkter sponses av KRAFTMEISTER, eller skader eller reduserer den godviljen som hører til KRAFTMEISTERs navn og handelsmerker, eller dets selskaper, datterselskaper eller filialer. KRAFTMEISTER forbeholder seg retten til å trekke tilbake denne tillatelsen til å lenke til siden når som helst og etter eget forgodtbefinnende.

Utelukkelse av implisitt garanti

Selv om det er gjort store bestrebelser for at denne informasjonen skal være så nøyaktig så mulig, og at dette nettstedet alltid skal være tilgjengelig, tar KRAFTMEISTER ikke noe ansvar for dette. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL. SPR RETAIL BV GIR INGEN GARANTI FOR MATERIALETS NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET, ELLER FOR PÅLITELIGHETEN TIL RÅD, MENINGER, ERKLÆRINGER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM GJENGIS ELLER SPRES VIA NETTSTEDET. DU GODTAR AT DET Å STOLE PÅ SLIKE MENINGER, RÅD, ERKLÆRINGER MEMO-ER ELLER INFORMASJON ER HELT FOR EGEN RISIKO. ALT INNHOLD LEVERES «AS IS» OG «AS AVAILABLE». SPR RETAIL BV AVVISER ETTERTRYKKELIG ENHVER ERKLÆRING ELLER GARANTI, UANSETT I HVILKEN FORM, ETTERTRYKKELIG OG IMPLISITT, INKLUSIVE OG UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, INNBRUDDSSIKKERHET ELLER ANGÅENDE DETTE NETTSTEDET FUNKSJON ELLER DETS INNHOLD. KRAFTMEISTER GIR INGEN GARANTI FOR ELLER ERKLÆRINGER OM DETTE NETTSTEDETS SIKKERHET. DU AKSPETERER AT ALL INFORMASJON DU SENDER KAN FANGES OPP AV UTENFORSTÅENDE. KRAFTMEISTER GIR INGEN GARANTI FOR AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR DETTE NETTSTEDET TILGJENGELIG, ELLER ELEKTRONISKE MELDINGER SOM KRAFTMEISTER SENDER, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. SLIKE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG VILKÅR ER UTELUKKET, BORTSETT FRA I DEN GRAD LOVVERKET FORBYR SLIK UTELUKKELSE. DENNE UTELUKKELSEN AV IMPLISITT GARANTI GJELDER OGSÅ TREDJEPARTS NETTSIDER. Informasjon som publiseres på nettstedet kan inneholde referanser eller kryssreferanser til KRAFTMEISTERs produkter, tjenester etc. som ikke er tilgjengelige i det landet der du befinner deg. Nøyaktigheten til slik informasjon kan ikke garanteres, fremfor alt fordi denne informasjonen er underlagt endringer, spesifikke krav eller tilgjengelighet, og slike henvisninger impliserer ikke at KRAFTMEISTER har planer om å tilby disse produktene, tjenestene, etc i landet der du befinner deg. Ta kontakt med din lokale forhandler for all informasjon om hvilke produkter, tjenester etc. som er tilgjengelige for deg og som du kan bestille. KRAFTMEISTER forbeholder seg retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, å endre, tilpasse, legge til og/eller trekke tilbake produkter, tjenester etc..

Ansvarsbegrensning

KRAFTMEISTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, STRAFFERETTSLIG, SPESIELL ELLER TILFELDIG SKADE (INKLUSIVE OG UTEN NOEN BEGRENSNINGER SKADER SOM SKYLDES TAP AV ARBEIDSTID, KONTRAKTER, OVERSKUDD, DATA, INFORMASJON ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM FØLGE AV ELLER SOM HAR OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED Å IKKE KUNNE BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET, BÅDE UTENFOR OG I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, SELV NÅR KRAFTMEISTER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIK SKADE. SOM UTFYLLELSE AV DE VILKÅRENE SOM HER ER NEDTEGNET ER KRAFTMEISTER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE DEFEKTER I INFORMASJONEN PÅ DETTE NETSTEDET, ELLER HVIS INFORMASJONEN PLASSERES FOR SENT ELLER MANGLER AUTENTISTET. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER OGSÅ TREDJEPARTS NETTSIDER.

Rettslig myndighet

Dette nettstedet stilles til disposisjon, bearbeides og administreres av KRAFTMEISTER fra kontoret i Nederland. KRAFTMEISTER sier ikke at materialene på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Nederland. Tilgang til nettstedet fra land der innholdet på nettstedet er illegalt, er forbudt. Hvis du har tilgang til nettstedet fra steder utenfor Nederland, er du ansvarlig for etterlevelsen av alle lokale lover og forskrifter. Denne avtalen faller under nederlandsk rett, uten hensyn til eventuelle bestemmelser angående rettskonflikter.

Sist endret 29.10.2018