Innovasjon

Innovasjon

Hos Kraftmeister spiller innovasjon en stor rolle. Vi står for en viss kvalitetsstandard som vi kun kan oppfylle når vi integrerer innovasjon som en sirkulær prosess i hele driftsprosessen vår. Derfor er vi kontinuerlig opptatt med å heve kvaliteten vår innenfor alle områder.

Innenfor produktinnovasjonsområdet er vi alltid på jakt etter måter å utvide assortimentet vårt og tilføre verdi for sluttbrukeren på. Fra tegnebordet til det ferdige produktet står kvalitet og optimal brukervennlighet sentralt. På denne måten sørger vi for at produktene våre ikke bare er meget godt egnet for privatkunder, men fremfor alt for profesjonell og industriell bruk.

For at «miljøfotavtrykket» vårt skal være så lite som mulig, har vi delt inn logistikkprosessene våre så effektivt som mulig. Blant annet gjennom god lageradministrasjon har vi alltid et stort antall produkter på lager, men likevel uten å skape et lageroverskudd. I tillegg gjenbrukes mye av emballasjemateriellet der det er mulig. Hos Kraftmeister er vi alltid på jakt etter effektive måter å redusere miljøpåvirkningen vår på.